Türkçe    English    عربي    Kurdî    Deutsch    русский    Español    Français    Italiano    فارسی
Girîng:Ev tenê texmînek e ku li gorî nîşanên tenduristiya we tê dayîn rola nîşanên ragihandî yên bi nexweşiyê ve têne dayîn.Pergal li ser bingeha modela daneya zanistî ya dînamîkî ye ku tê de nîşan di pêvajoyê de bi heman giraniyê re nine.Encam tenê şîret û rêber e, ji ber vê yekê lêkolînerên têkildar nikarin berpirsiyar bigirin
  
  
Nîşan    (Asta herî kêm: 1 bilindtirîn: 10)
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
  
5  
Nexweşiyên Kronîk
Nirxandina Xetere: -

(Ev encam tenê hişyariyek e, ew bi zanyarî bi karanîna hin teknîkên AI-ê ve hatî destnîşankirin)